Sytze Stel, dirigent

DirigentSytze Stel, dirigent 

Na zijn opleiding als kerkorganist volgde Sytze Stel improvisatie- en harmonielessen bij de destijds vermaarde orgelimprovisaor Cor Kee. Hij studeerde koor- en orkestdirectie bij Piet Kiel jr. Hij nam deel aan een dirigentenpracticum met het toenmalige Gewestelijke Orkest o.l.v. David Porcelijn en volgde twee maal een practicum met het Noord-Hollands Philharmonisch Orkest. Enige jaren geleden heeft hij deelgenomen aan de cursus Dirigenten Muziektheater. Tijdens deze cursus werd hij na een auditie toegelaten tot de Masterclass bij docent Jan Stulen, dirigent van het Radio Symphoniedirigent- Orkest en directeur van het Maastrichts Conservatorium. Sytze Stel is meer dan 35 jaar dirigent van het Haarlemmermeers Oratoriumkoor Excelsior. Hij heeft het koor in die tijd gevormd en een “professionele” klankkleur gegeven. Tevens is hij tot 2017 dirigent van het oratoriumkoor “Halleluja” in Katwijk geweest, waarmee hij jaarlijks de Matthäus Passion van J.S. Bach uitvoerde.

Sytze Stel neemt met het lustrumconcert op 9 maart 2018 afscheid van het Haarlemmermeers Oratoriumkoor Excelsior na een “diensttijd” van 37 jaar.