Promenade Orkest

Het Promenade Orkest (HPO), een professioneel symfonieorkest, is voortgekomen uit het opgeheven Nederlands Promenade Orkest. In eigen beheer besloot een aantal musici na de opheffing een nieuw orkest op te richten. Met veel plezier en toewijding richt het ensemble zich voornamelijk op koorbegeleidingen. Naast het standaard oratoriumrepertoire speelde het orkest ook opera, operette en musical. Hoogtepunten waren concerten met het War Requiem van Britten en A Sea Symphony van Vaughan Williams.

De vele positieve reacties van oude en nieuwe klanten zijn het overtuigende bewijs dat het orkest in zijn huidige samenstelling een zeer goede koers vaart zowel in artistiek als in organisatorisch opzicht.

Het HPO speelt in elke gewenste samenstelling en in elke gewenste grootte. Ook in het repertoire betoont het zich zeer flexibel: van barok tot musical. Het orkest speelt in heel Nederland.

Kortom, het HPO bestaat uit professionele en gemotiveerde musici met vaste aanvoerders van strijkers- en blazersgroepen en die graag muziek willen maken in een vriendschappelijke en collegiale sfeer.

www.hetpromenadeorkest.nl