Welkom op de website
van het
Haarlemmermeers Oratoriumkoor Excelsior

Excelsior is een oratoriumkoor, waarin de 4 stemgroepen (sopraan, alt, tenor en bas) vertegenwoordigd zijn. Het koor staat vanaf 15 maart 2018 onder de bezielende muzikale leiding van Rob Meijer. Minstens een keer per jaar voert het koor een groot werk of een combinatie van kleinere werken uit met beroepssolisten en een beroepsorkest.
Wij bieden u de mogelijkheid vier keer vrijblijvend een repetitieavond mee te zingen. Vindt u het leuk dan kunt u lid worden.
Het is ook mogelijk om als projectzanger mee te zingen, dus voor bijvoorbeeld één seizoen. Informatie daarover kunt u krijgen bij de voorzitter of secretaris.

repetitiedag + tijd: donderdag 19.45 – 22.00 uur

repetitielocatie: De Rank, Eugénie Prévinaireweg 14 te Nieuw-Vennep

huidig aantal leden: 50

contactgegevens: Secretaris@koorexcelsior.nl

contributie: € 22,00 per maand
Bankekening: NL29 RABO 0167 1455 68 t.n.v. HOK Excelsior