Welkom op de website
van het
Haarlemmermeers Oratoriumkoor Excelsior

Vanwege  de Coronacrisis  wordt er momenteel niet gezamenlijk gerepeteerd.

Excelsior is een oratoriumkoor, waarin de 4 stemgroepen (sopraan, alt, tenor en bas) vertegenwoordigd zijn. Het koor staat onder de bezielende muzikale leiding van Rob Meijer. Minstens een keer per jaar voert het koor een groot werk of een combinatie van kleinere werken uit met beroepssolisten en een beroepsorkest.

Vindt u het leuk om te zingen?

Wij bieden u de mogelijkheid vier keer vrijblijvend een repetitieavond mee te zingen. Vindt u het leuk dan kunt u lid worden.

Wilt u geen langdurige verplichtingen?

Het is ook mogelijk om als projectzanger mee te zingen, dus voor bijvoorbeeld één seizoen. Informatie daarover kunt u krijgen bij de voorzitter of secretaris.

repetitiedag + tijd: donderdag 19.45 – 22.00 uur

repetitielocatie:De Rank, Eugénie Prévinaireweg 14 te Nieuw-Vennep

huidig aantal leden: 40

contactgegevens: Secretaris@koorexcelsior.nl

contributie: € 23,00 per maand (per 1 oktober 2020 € 25,00)
Bankekening: NL29 RABO 0167 1455 68 t.n.v. HOK Excelsior

Delen met je netwerk?