Welkom op de website
van het
Haarlemmermeers Oratoriumkoor Excelsio

Ons Wintermatinee concert van 11 december is helaas afgelast!

Nieuwe- en projectleden  zijn welkom.

Excelsior is een oratoriumkoor, waarin de 4 stemgroepen (sopraan, alt, tenor en bas) vertegenwoordigd zijn. Het koor staat onder de bezielende muzikale leiding van Rob Meijer. Minstens een keer per jaar voert het koor een groot werk of een combinatie van kleinere werken uit met beroepssolisten en een beroepsorkest.

Vindt u het leuk om te zingen?

Wij bieden u de mogelijkheid vier keer vrijblijvend een repetitieavond mee te zingen. Vindt u het leuk dan kunt u lid worden.

Wilt u geen langdurige verplichtingen?

Het is ook mogelijk om als projectzanger mee te zingen, dus voor bijvoorbeeld één seizoen. Informatie daarover kunt u krijgen bij de voorzitter of secretaris.

repetitiedag + tijd: donderdag 19.45 – 22.00 uur

repetitielocatie: We repeteren in De Rank, Eugénie Prévinaireweg 14 te Nieuw-Vennep,

huidig aantal leden: 35

contactgegevens: Secretaris@koorexcelsior.nl

contributie: € 25,00 per maand
Bankekening: NL29 RABO 0167 1455 68 t.n.v. HOK Excelsior