Historie koor

Historie van het koor

Op 19 oktober 1923 werd door enkele enthousiaste zangers de Christelijke gemengde zangvereniging Excelsior opgericht. Dirigent was de heer Visser. Op het programma stonden werken uit de bundel “Gemakkelijke werkjes voor kleine koren”. Men zong toen a-capella, soms met begeleiding van een pianist.

In latere jaren werd veel aan concoursen meegedaan. Soms moesten daarvoor hele reizen gemaakt worden. Zo werd bijvoorbeeld in 1930 deelgenomen aan een concours in Baarn. Verschillende busondernemingen werd gevraagd een offerte uit te brengen en na het storten van een borg van ƒ10,- kon de bus met 24 zitplaatsen voorrijden. De totale kosten bedroegen ƒ48,-; er werd een derde plaats in de wacht gesleept. Bovendien waren veel repetities nodig, die gehouden werden op maandag- en vrijdagavond in een zaaltje in de Kerkstraat. Dit duurde tot de oorlog uitbrak.

De oorlogsjaren waren problematisch. Om zich niet te hoeven aansluiten tot de Cultuurkamer ging het koor gedurende deze jaren verder als kerkkoor. Er werd gerepeteerd na de kerkelijke viering, bij het licht van een carbidlamp en met een orgel dat gepompt moest worden voordat het geluid produceerde. De oudere leden van het koor herinneren zich nog de geweldige sfeer en de band die er was met elkaar. De repetities liepen vaak uit waardoor een aantal leden moest blijven slapen! Dirigent Visser moest na verloop van tijd onderduiken. Een vervangende dirigent werd gezocht. Zijn vergoeding was 10 pond bonen en een zij spek.

concertfoto2

In mei 1945 werd de Christelijke gemengde zangvereniging weer in ere hersteld. Geleidelijk aan werd het repertoire veranderd en kwamen er meer oratoriumwerken op het programma, zoals “Die Jahreszeiten” en “Die Schöpfung” van Haydn en de “Paulus” van Mendelssohn Bartholdy. In 1970 overleed de heer Visser; 46 jaar was hij als dirigent en voor velen als vriend aan het koor verbonden geweest. In de zeventiger jaren was het kwakkelen; in korte tijd passeerden vier dirigenten de revue.

Sytze Stel-1

In 1980 trad Sytze Stel aan. Onder zijn leiding werd het reeds ingestudeerde “Weihnachtsoratorium” uitgevoerd. Het klikte meteen tussen koor en dirigent. Op zijn voorstel ging het koor aan een ander repertoire werken om zich daarmee te onderscheiden van andere koren. Ook de naam werd veranderd in Christelijk Oratoriumkoor Excelsior. Door Sytze Stel is hard gewerkt aan het waarmaken van wat oratorium inhoudt: goede uitspraak, goede zangtechniek, luisteren naar elkaar om daarmee van het koor één geheel te maken zodat de werken uitgevoerd worden zoals de componist het bedoeld heeft.

Op vaak speelse, maar indringende wijze probeert hij uit het koor te halen wat er in zit: niet alleen noten, maar ook klankkleur. Bovendien wordt de koorleden de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan zang- en ademhalingsoefeningen onder leiding van een zangpedagoge.

Hij heeft in 2018 zijn 38-jaar lange carrière beëindigd met een concert op 9 maart 2018. Hij dirigeerde daarbij op overtuigende wijze het Requiem van Fauré en Die sieben Wort Christi am Kreuz van César Franck.

Om aan te geven dat het koor het enige oratoriumkoor in de Haarlemmermeer is, werd de naam van het koor in 1998 gewijzigd in “Haarlemmermeers Oratoriumkoor Excelsior”. Op dit moment bestaat het koor uit ongeveer 50 leden. Het koor streeft er naar elk jaar minimaal één concert te geven, begeleid door een beroepsorkest en -solisten.

In de afgelopen jaren werden met medewerking van o.a. het Nederlands Radio Orkest, het Holland Symfonie Orkest en het Promenade Orkest werken uitgevoerd als “Ein Deutsches Requiem” van Brahms, de “Johannes Passion” en diverse cantates van J.S. Bach, “Davidde penitente” van Mozart, maar ook het “Stabat Mater” van F. Poulenc. De “Messe Solennelle” van Rossini werd ingestudeerd: een prachtig avondvullend stuk. In 2003, 2006 en 2009 volgde opnieuw de Johannes Passion van Bach.

Vanaf 15 maart 2018 hanteerde Rob Meijer de baton en onder zijn leiding heeft het koor op 29 maart 2019 inmiddels met veel succes een uitvoering gegeven van de Johannes Passion van Joh. Seb. Bach (2e versie) en in het najaar op 23 november van dat zelfde jaar vond een matinee plaats met Engels georiënteerde stukken, waarvan de uitvoering veel waardering opriep

Vanwege de coronaproblematiek zijn de in 2020 en 2021 geplande concerten niet doorgegaan. In de coronatijd is gerepeteerd via ZOOM.

We zijn in het voorjaar van 2022 weer met repeteren begonnen en hebben ons toegelegd op het organiseren van een scratch op 21 mei 2022 om het zingen weer onder de aandacht te brengen. Hierna zijn we fysiek van start gegaan om ons voor te bereiden op komende concerten. Dat was op 15 oktober 2022 een matineeconcert met een Mis in G van Schubert, het Stabat Mater van Rheinberger en het Pange lingua van Kodály, alsmede delen uit het Himmelfahrtsoratorium van Bach.

2023 was een jubileumjaar. We bestonden 100 jaar. We vierden dat met een voorjaarsmatinee samen met CGK Cantamus op 22 april 2023 waarbij we o.a. delen uit de Missa nr. 9 in D van Heinichen hebben gezongen en we gaven een jubileumconcert op 25 november 2023 met het Weihnachtsoratorium van Bach.

Op 21 maart 2024 hebben we afscheid genomen van Rob Meijer die daarna dirigent werd van een koor in Wageningen. We hebben gelukkig snel een nieuwe dirigent kunnen vinden.

Op 11 april kwam Toon de Graaf voor het eerst bij ons dirigeren. En niet voor het laatst, want al gauw bleek er een wederzijdse klik te zijn tussen dirigent en koor. Toon vindt dat we als redelijk klein koor toch een goed volume produceren.

We waarderen de duidelijke en professionele manier waarop Toon voor het koor staat.
We hopen dat we samen met hem naar een mooi slotconcert kunnen toewerken.