Inschrijfformulier scratch 2022

  Ik zing:

  Als u gelijktijdig met nog een persoon inschrijft, vermeldt dan hieronder
  de volledige naam, woonplaats en e-mailadres van deze persoon, alsmede welke stem hij/zij zingt.

  Ik wil graag deelnemen aan de scratch op 21 mei 2022 en ik zal het inschrijfgeld
  ad € 37,50 overmaken naar NL29 RABO 0167 1455 68 t.n.v. HOK Excelsior.
  Alleen indien gelijktijdig voor een extra persoon wordt ingeschreven en betaald, bedraagt het inschrijfgeld € 35,00 p.p.

  Wilt u bij uw betaling de naam/namen van de deelnemer(s) vermelden?

  Beantwoord voor verzending eerst de onderstaande vraag
  (is nodig om spam te verhinderen):

  Als u geen ontvangstbevestiging krijgt, kijkt u dan ook even in uw spammap