Muzikale Leiding

Het koor staat vanaf 15 maart 2018 onder leiding van  Rob Meijer uit Leusden.
Rob Meijer is ook dirigent van COV Steenwijk en Koninklijk Concertkoor Hosanna in Bunschoten. Met ruim 30 jaar ervaring als beroepsmusicus, zanger en dirigent, het geven en volgen van vele concerten, workshops en cursussen heeft Rob Meijer een werkwijze ontwikkeld die individuele koorzangers en groepen in staat stelt op een zo efficiënt en stimulerend mogelijke wijze hun prestaties aanmerkelijk te verbeteren.

Kernpunten: luisteren naar de wensen van de koorzangers, oog hebben voor hun mogelijkheden en het gezamenlijk oplossen van hun onmogelijkheden. Hij beschikt over veel ervaring met een groot repertoire aan koorwerken met orkestbegeleiding.
Zie ook:

https://www.dutch-koorbusiness.nl/